Datatag ID Limited

Novinky

Vraťte se zpět na novinky

Dobrá víra již kupujícího kradené věci nechrání.

Dobrá víra již kupujícího kradené věci nechrání

Od letošního roku došlo k podstatné změně týkající se tzv. principu nabytí věci v dobré víře.

Lidé, kteří neváhají nakupovat v bazarech a zastavárnách a příliš se nezajímají o skutečný původ věcí, a ani ho mnohdy nemají jak zjistit, mohou nyní o takto nabytou věc přijít a také o peníze, které za tuto věc zaplatili.
Nový občanský zákoník nařizuje, že pokud je zboží kradené a vznese na ně nárok původní vlastník, musí ho kupující bez náhrady vrátit, byť si věc z bazaru pořídil v dobré víře.

„Zákon ve prospěch ochrany vlastnického práva původního vlastníka věci stanoví podmínky k prolomení ochrany dobré víry nabyvatele, a to v případech, kdy se za úplatu nabývá použitá movitá věc od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku obchoduje s takovými věcmi (např. v autobazarech, zastavárnách, antikvariátech apod.). Původní vlastník tak dle současné úpravy NOZ nepotřebuje vyvrátit dobrou víru nabyvatele, musí však prokázat, že věc ztratil nebo „mu věc byla odňata svémocně“ (např. věc mu byla ukradena nebo uloupena), a že od takového pozbytí neuplynula doba delší než 3 roky. V takovém případě musí nabyvatel věc dle zákona vydat oprávněnému vlastníkovi.“ vysvětluje Mgr. Lukáš Zdvihal z advokátní kanceláře Mareš Partners.

Zákazníci by tak při koupi věci z druhé ruky nebo v bazarech či zastavárnách měli být velmi obezřetní a využít všechny dostupné prostředky, aby zjistili pravý původ kupované věci. Nadto vlastníci by měli mít jasný důkaz, že jsou majiteli dané věci, aby v případě krádeže mohli jednoznačně prokázat vlastnictví.

Bezpečnostní identifikační značení Datatag je více prvkový systém ochrany proti krádeži a nabízí jednoznačnou identifikaci vlastnictví. Kdekoliv byl Datatag použit jako důkaz prokázání vlastnictví u soudu nebo policie v Evropě včetně ČR, tak ve 100 % případech došlo k identifikaci skutečného vlastníka věci. Tradiční prvky identifikace, jako např. číslo rámu u kola nebo VIN u motocyklu jsou v dnešní době lehce odstraněny nebo změněny, a pak je prokazování skutečného vlastnictví velmi obtížné nebo dokonce nemožné. Často tak kradená věc končí zpět v rukách zloděje nebo bazaru.

Technologie Datatag s podporou Nového občanského zákoníku proto tvoří účinný bič na zloděje.

Datatag on Twitter Datatag on Facebook Datatag on YouTube Datatag Latest News
Register