Vozidla 4x4 / Automobily

Elektronický bezpečnostní a identifikační systém pro vozidla 4x4 / automobily

Přehled: UV nátěr | Mikrotečky® / DNA | Transpondéry | Výstražný štítek

Elektronický bezpečnostní a identifikační systém pro vozidla 4x4 / automobily

Krádeže automobilů a jejich součástí jsou stále se opakující velký problém. Policie často není schopna identifikovat kradené vozidla nebo jejich odstrojené části, protože původní sériová čísla od výrobce jsou odstraněna, změněna nebo je číslo tzv. klonováno. To je jedním z důvodů, proč je velmi obtížné prokázat krádež, odsoudit zloděje a vrátit vozidlo, případně jeho součást původnímu majiteli.

Lídrem na trhu se zabezpečovacími systém y je společnost Datatag. Právě Datatag úspěšně bojuje s tímto problémem již mnoho let a vyvinula jeden z nejsilnějších systémů proti krádeži. Za použití nejmodernějších technologií, které je prakticky nemožné odstranit, změnit nebo klonovat úspěšně bojuje proti kriminalitě. Tyto systémy, jsou bezpochyby nejsofistikovanější bezpečnostní značení a registrační systémy, které byly doposud vyrobeny v boji proti krádeži.

Celoživotní ochrana a registrace v mezinárodním registru za jednu přijatelnou cenu a bez ŽÁDNÝCH dalších poplatků.

Naše nejmodernější neviditelná technologie nenaruší vzhled vašeho vozidla.

Tento nový bezpečnostní a identifikační systém Datatag pro automobily je speciálně designován pro prestižní, sportovní a luxusní vozidla 4x4. Více než 17 let Datatag úspěšně bojuje proti krádežím aut a napomáhá tomu, aby vozidla byla ukradena nebo rozebírána na díly nebo klonována, a poté prodána nic netušícím kupujícím.

Datatag vozidla 4x4 / automobily

Datatag technologie pro vozidla 4x4 / automobily

Nejčastější otázky

Ne, transpondéry neobsahují žádné baterie nebo jiné části vyžadující servis a vydrží mnoho desetiletí.
Datatag dodává skenery zdarma pro policii a další oficiální složky na základě jejích poptávky. Policie je postupně vybavována, tak aby pokrytí bylo co největší.
Veškerá data, která jsou uložena v databázi, mohou být použita pouze pro policii. Jediná výjimka se týká údajů o majetku (ne osobních údajů), a ty mohou být předmětem budoucí kontroly původu majetku.
Ano, v případě výměny označených dílů prosím kontaktujte výhradního dovozce Datatag pro ČR společnost AB FinPoint, a to v pracovních dnech od 8 do 18 hod. na tel. 272 655 313.
Datatag členské číslo je přenositelné, a to za malý poplatek. Údaje o novém vlastníku se registrují v zabezpečené databázi Datatag.
Ihned nahlaste tuto událost policii, poté kontaktujte Datatag, uveďte své členské číslo a číslo policejního protokolu. My pak v registru označíme, že vaše vozidlo bylo odcizeno.

Krádež je problém, který ovlivňuje všechny znás.